26/05/2016 – 15/07/2016
Shen HU

01/03/2016 – 24/04/2016
Qixiang ZHOU

10/01/2016 – 28/02/2016
Qixiang ZHOU & Ruth Castilla Mora

06/12/2015 – 05/01/2016
Ruth Castilla Mora

13/10/2015 – 25/11/2015
Artistes chinois